Unser Speiseplan der Woche


Sprangprozessioun 2020

D'Mataarbechter vum Eechternoacher Spidol hunn fir d'Bewunner eng "intern Sprangprozessioun" organiséiert.

Dat am Respekt vun den "Gestes barrières" an ouni extern Persounen.

E ganz grousse Merci fir deen Engagement.

Musek am Goard

D'Bewunner vum Eechternoacher Spidol soen dem Trombonnen-Quartett vun der Lëtzebuerger Militärmusek villmools Merci fir dee schéine Concert.


Musek am Goard

Die Bewohner des "Eechternoacher Spidol" bedanken sich vielmals bei den Lehrern der Musikschule Echternach für den wunderschönen Nachmittag.