23.03.2020, Méi Generalversammlung
  Amicale Eechternoacher Spidol
25.03.2020, Më Gebuertsdagsfeier
11.04.2020, Sa Ouschtermass um 15:30 Auer
29.04.2020, Më Gebuertsdagsfeier
07.05.2020, Do Octave
27.05.2020, Më Gebuertsdagsfeier