Notre carte de menus hebdomadaires


Sprangprozessioun 2020

D'Mataarbechter vum Eechternoacher Spidol hunn fir d'Bewunner eng "intern Sprangprozessioun" organiséiert.

Dat am Respekt vun den "Gestes barrières" an ouni extern Persounen.

E ganz grousse Merci fir deen Engagement.

Musek am Goard

D'Bewunner vum Eechternoacher Spidol soen dem Trombonnen-Quartett vun der Lëtzebuerger Militärmusek villmools Merci fir dee schéine Concert.


Musek am Goard

Les pensionnaires du "Eechternoacher Spidol"  remercient les enseignants de l'Ecole Régionale de Musique - Echternach pour un agréable après-midi.